X
(021) 22 88 31 70 Sales[@]dornamehr.com
ورود :
*نام کاربری(ایمیل) :
*رمزعبور :
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟
مرا به خاطر بسپار

جزییات پروژه

طراحی و ساخت تابلو سنکرون دیزل ژنراتور داروسازی دکتر عبیدی

شرکت داروسازی دکتر عبیدی یکی از قدیمی ترین و بزرگترین شرکتهای داروسازی ایران می باشد که شرکت درنامهر افتخار همکاری با این مجموعه را از سال 1389 دارد.

در طرح توسعه این شرکت  افزایش دیماند از سمت برق شبکه و پشتیبانی آن توسط یک نیروگاه دیزلی  پیش بینی شده است. در این طرح دو ترانس ورودی برق شبکه و سه دیزل ژنراتور پیش بینی شده است که نیاز به سنکرون شدن تمامی این تجهیزات با یکدیگر و مدیریت تولید و مصرف، مورد نیاز می باشد.

در شکل ذیل دیاگرام تک خطی آرایش ترانسها ، دیزل ژنراتورها و فیدرهای مصرف نشان داده شده است:

 

 

مشخصات فنی پروژه:

-          دو دستگاه ترانس ورودی برق شبکه به ظرفیت 1000KVA

-          دو دستگاه دیزل ژنراتور Cumminsبه ظرفیت 350KVA

-          یک دستگاه دیزل ژنراتور Cumminsبه ظرفیت 1200KVA

تابلو برق شامل :

o        کلیدهای ورودی برق شبکه از ترانسها به ظرفیت 2500A

o        دو عدد کلید 630Aجهت دیزل ژنراتورهای 350KVAو یک عدد کلید 2500Aجهت دیزل ژنراتور 1200KVA

o        یک عدد کلید 4000Aجهت باس کوپلر بین دو گروه تامین توان و مصرف

 

 

شرح انجام پروژه:

با توجه به مشخصات ذکر شده تصمیم به پیاده سازی سیستم Hگرفته شد (مطابق دیاگرام زیر). سیستم Hاز امکانات کم نظیر ComApدر پیاده سازی الگوریتمهای پیچیده در نیروگاههای دیزلی می باشد.

طراحی، ساخت تابلو در 8 سلول طرح ریتال ، راه اندازی آن و پیاده سازی سیستم کنترل توسط شرکت درنامهر انجام گرفت.

در این پروژه دو ترانس ورودی برق شهر علاوه بر امکان تغذیه بار هم گروه خود امکان تغذیه بار گروه دیگر را با بسته شدن کلید باس کوپلر (BTB)  خواهد داشت. همچنین امکان موازی شدن این دو ترانس جهت تقسیم کل مصرف مجموعه بین آنها نیز وجود دارد.

همچنین امکان سنکرون کردن دیزل ژنراتورها و تقسیم بار بین هر سه آنها وجود دارد . علاوه بر این با دو ترانس برق شهر هم می توانند در صورت لزوم سنکر ون شوند.

سیستم مانیتورینگ نیروگاه با استفاده از نرم افزار InteliMonitorو بستر شبکه فراهم شده است و مدیر برق مجموعه امکان نظارت و کنترل کل فرآیند و تابلو نیروگاه را بصورت کامل دارد.

 

مزیتهای سیستم کنترل:

-          امکان مانور بسیار منعطف بین تمامی منابع تامین توان(ترانسها و ژنراتورها) در جهت پوشش کامل بار مصرفی مجموعه و به حداقل رساندن امکان بی برق شدن مصرف کننده.

-          تقسیم بار مصرفی کل مجموعه بین دو ترانس به همراه پوشش حفاظتهای مورد نیاز

-          امکان پیک سایی (Peak Shaving)در زمانهای پیک بار شبکه بصورت اتوماتیک، سنکرون شدن ژنراتورها با برق شهر و انتقال، تمام یا بخشی از مصرف به ژنراتورها بدون ایجاد وقفه و بی برقی.

-          سیستم مدیریت توان (Power Management): یکی از امکانات این سیستم به مدار آوردن ژنراتورها و سنکرون نمودن آنها با برق شهر و تقسیم بار بر اساس میزان توان مورد نیاز از هرکدام از ترانسها در جهت جلوگیری از بالا رفتن از حد مجاز دیماند آنها. 

-          سیستم مدیریت بار (Load Management): ازدیگر امکانات  سیستم مدیریت بار در شرایط مختلف است به گونه ای که در هنگام کمبود تولید بارهای کم اهمیت از مدار خارج می شود تا امکان تغذیه بارهای اولویت دار همچنان وجود داشته باشد.

-          امکان سنکرون شدن هر کدام از ژنراتورها با هریک از ترانسها بصورت مجزا و با هردوی آنها

-          تقسیم بار بین ژنراتورها بر اساس میزان توان نامی آنها

-          استارت اتوماتیک ژنراتورها در صورت قطع برق شهر بدون برنامه ریزی قبلی و سنکرون شدن آنها باهم بصورت اتوماتیک که در این حالت مصرف کننده بصورت لحظه ای بی برق می شود. ولی در بازگشت برق شهر ابتدا با ژنراتورها سنکرون شده و پس از انتقال بار از ژنراتورها به ترانسها، ژنراتورها از مدار خارج می شوند و در نتیجه مصرف کننده بی برق نمی شود.

-          حفاظتهای متداول جهت ژنراتور

-          حفاظتهای کامل Vector Shiftو ROCOFجهت جلوگیری از بوجود آمدن حالت جزیره ای هنگام سنکرون ژنراتورها با برق شهر

-          مانتیورینگ کامل تابلو و سیستم کنترل نیروگاه بر روی PCو ثبت وقایع و رخدادها  

 

تجهیزات کنترلی مورد استفاده:

-          دو دستگاه کنترلر InteliMainsجهت مدیریت کلید ترانسها و سنکرون شدن آنها با ژنراتورها و ترانس دیگر

-          یک دستگاه کنترلر InteliMainsجهت مدیریت کلید باس کوپلر(BTB)

-          سه دستگاه کنترلر InteliGenجهت کنترل، حفاظت و سنکرون دیزل ژنراتورها باهم و مدیریت کلیدها

تهران

تاریخ اتمام: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶

محصولات استفاده شده در پروژه


جدیدترین محصولات